Technikai és tudományos képzettségek

Technikai

Android technológia (Iq) (Fejlesztett)

(javítás, átprogramozás, új típus tervezése):

A 23. század csodája az Android technológia ismerete. Magába foglalja nem csak a tökéletes ismeretét az egyes Android típusoknak, de alkalmas újabbak tervezésére, meglévők javítására, programozására, fejlesztésére. Értékes szaktudás, ami komoly anyagi támogatást hozz maga után. E képzettség nélkül semmilyen szinten nem lehet androidokat programozni, javítani (egyedül Hekkeléssel lehet, némi információt feltőrve a szintetikust kicsikarni). A képzettség alkalmassá teszi a karaktert, hogy újabb típusokat tervezzen.

(Automatikusan ad Hekkelés és Biológiára 1-1-et)


 

Biztonságtechnika (Iq)

(zárfeltörés, behatolás, automata védelmi rendszerek telepítése, kamerák és riasztók hatástalanítása, bekapcsolása, liftek vezérlése, biztonsági kártyák készítése):

Minden olyan rendszer és eszköz kezelése és karbantartása, amely elektromossággal működik. Leggyakrabban mágneszárak illetve nem számítógépes biztonsági rendszerek kezelésére alkalmas. Magába foglalja az elektronikához tartozó rendszerek javítását is. Ide tartozik az automata ágyúk üzemeltetése is.


 

Fegyver és vértjavítás (Ügyesség)

(lő táv javítás, tárkapacitás növelés, vértezet karbantartás):

Speciálisan a fegyverek és vértek javítására és szerelésére szolgáló képesség, ezzel rendbe tudod hozni az elromlott besült fegyvereket. Személyre tudod igazítani a vérteket, illetve módosítani tudod azokat, hogy jobbak legyenek.


 

Hekkelés (Iq)

(adat keresés, számítógépes rendszerek feltörése biztosítása):

Mindenféle számítógépes rendszerek ismeret koordinálása és feltörése, kezdve a számítógépes biztonsági rendszerek kiiktatását folytatva a hajók számítógépes szenzor rendszereinek irányításán keresztül minden olyan részhez tartozóan, aminek bármi köze lehet a számítógépekhez.


 

Robbantás (Iq)

(c-19, gránát füzér, folyékony robbanószer):

Különböző robbanóanyagok ismerete és ezeknek használati módja. Mind az aktivizálást mind pedig a hatástalanítást magába foglalja.


Bányászat (Erő)

(aszeroida bányászat, külszíni fejtés, járatvágás, mélytengeri bányászat):

Az ismeret lehetővé teszi a bányászat tudományának alkalmazását, képes vagy eligazodni a bányák típusai között, meg tudod határozni egy barlang vagy járat veszélyességét. Alacsonyabb szinten egyszerű „Vájár” vagy, magasabb szinten már igazi tapasztalt vezető bányász képességekkel rendelkezel, meg tudod határozni a bánya, tárna szerkezetét, el tudsz igazodni egy bonyolultabb járatrendszerben (akár az Alien-ek járataiban is – bizonyos helyzetekben erre is dobhatsz túlélés dobást.) Hasznos mellé fölvenni a geológiát. Ez nem foglalja magába az autómatizált bányagépek használatát, az a nehézgépkezelés.


 

Hamisítás (Iq)

(biztonsági kártyák hamisítása, festmények, technológia, pénz drogok hamisítása):

Megfelelő felszerelés és anyag esetén használható képzettség, amivel az eredeti belépő kártyához, pénzhez, festményhez hasonló dolgot, hamis katonai parancsokat társasági döntéseket, bírósági végzést, fegyverviselési engedélyt lehet létrehozni. Általánosságban Jogtudomány, Bürokrácia, Diplomácia, esetleg Művészet, vagy Történelem + Intelligencia ellenpróba szükséges.


 

Kommunikációs rendszerek (Iq)

(kommunikációs frekvenciák ismerete, lehallgatás, kódolás, dekódolás):

Frekvenciák ismerete nyilvános és katonai csatornák lehallgatásához szükséges szakértelem. Nem csak hang, de képi rendszerek befogására és értelmezésére is alkalmas. Nehézsége függ a használt szerkezet minőségétől a befogott adás távolságától, minőségétől és kódolásának komolyságától.


 

Mérnöki tudomány (Iq) (Fejlesztett)

(tervezés, építés, fejlesztés):

Űrhajók, gépek, atmoszférafejlesztők és minden más komolyabb szerkezet tervezésére vonatkozó képzettség. Aki ilyennel rendelkezik, annak nem okoz nehézséget járművek átalakításának kitalálása és ismerete.

(Automatikusan ad Szerelésre és vagy Járműkarbantartásra vagy, Biztonságtechnikára 1-1-et)


 

Nehézgép kezelés (Ügyesség)

(daruk, power loaderek, buldózerek, traktorok):

Bármilyen Alien világában megtalálható emelődaru, targonca és más leginkább építkezésnél használt gép kezelése. Ide tartoznak a rakodógépek, daruk, tereprendező gépek is.


 

Űrhajóvezetése (Ügyesség) (Fejlesztett)

(navigáció, szállítóhajók, tengerészgyalogsági fregattok, landoló egységek kezelése,Einstein űri útvonal kiszámítása, alvókapszulák ismerete, űr ismerete):

Alkalmassá teszi a karaktert arra, hogy a világűrben haladó hajót vezessen. Az ilyen típusú hajók többnyire alkalmatlanok a légköri mozgásra és teljesen automatizálva vannak. Azonban ez a képzettség szükséges ahhoz, hogy a hajók a karakter igénye szerinti irányba haladjanak. Illetve űrharc esetén is ezzel lehet manőverezni és gyorsítani. Ez a képzettség szükséges ahhoz, hogy a hajók központi computerének (anyának) utasításokat lehessen adni.

(Automatikusan ad Csillagászatre és, Jármű fegyverzetre vagy Járműkarbantartásra 1-1-et)


 

Jármű fegyverzet (Észlelés)

(fázisplazma, rakéták, ágyúk, űr akna, infra lézerek, részecskesugár ágyúk):

Minden járművön rögzített fegyvertípus kezelésének ismeret legyen szó az APC plazmaágyújáról vagy a Drop-Shippek rakétavető silóiról.


 

Szenzorok (Iq)

(hajók keresése, bolygó letapogatás, betörés érzékelő rendszerek, mozgásérzékelők):

Mindenféle termikus szonda, radar, hajó letapogató rendszer kezelésének ismerete adatainak elemzése és értelmezése. Professzionális szinten akár egy aszteroidára tapadó kalózhajót, vagy ember, magas fűben, viharos szélben lopakodó személyt is észre lehet venni. Előfordulhat ellendobás Lopakodás, Űrhajóvezetés, Vezetés + Ügyesség.


 

Szerelés (Ügyesség)

(liftek, adattárak, nehézgépek karbantartása, áthidaló megoldások, gépházak rendbe hozása, atmoszféra processzorok karbantartása):

Bármilyen jellegű szerkezet (elektromos, mechanikus) megjavítására, vagy adott esetben előállítására vonatkozó képzettség. Főleg gépek és berendezések javítására szolgál. Meg tudsz javítani egy elromlott elektromos ajtót, étel automatát. Lényegében ez a képesség a hétköznapi gépszerelés.


 

Járművek és Űrhajók karbantartása (Ügyesség)

(űrhajók, kocsik, dobóhajók):

Ezzel a képzettséggel lehet javítani a sérült járműveket, vagy feljavítani amennyiben van elég felszerelés és eszköz.


 

Telepített és fedélzeti fegyverzet karbantartása (Ügyesség)

(minden típusa a járműre szerelhető fegyverzeteknek, illetve komolyabb méretű szárazföldi elhárító, vagy támadó ütegek karbantartása):

Bármilyen járműre épített fegyverzet, vagy telepített ütegek, ágyúk, plazmavetők, rakéta kilővő egységek, karbantartása, szerelése, feljavítása.


 

Vezetés (Ügyesség)

(kitérő manőverek, leszállás, teljes sebesség, hajmeresztő manőverek):

Adott típusú járművek működtetésének ismeretét jelenti ezen felül a szenzorjainak alkalmazásának a szintjét is jelöli.

  • Légi (helikopter, légpárnás, dobóhajók, ágyúhajók, antigravok): Minden olyan jármű ismeret és kezelése, amit a bolygók felszínének területén való közlekedésre és minimális mértékű űrszélig való felemelkedésre alkalmasak.
  • Szárazföldi (motor, kamion, terepjáró, felderítő járgány): Bármilyen típusú szárazföldi jármű többnyire terepjárók, elektromos motorok kezelésére vonatkozó képzettség.
  • Vizi (tengeralattjáró, naszád, vitorlás): Bármilyen típusú vízi jármű használata.

Tudomány

 

Társadalomtudományok:

Történelem (Iq)

(földi, társaság fejlődése, nagyobb ütközetek, ősi földi kultúrák ismerete):

A csillagközi emberi történelem ismerete. Korok, személyek, események, pontos tudása. Ezzel a képzettséggel ismerni lehet megannyi kultúrát és számtalan korábban történt dolgot amiknek hibájából akár tanulni is lehet.


Régészet és feltárás (Iq)

(különleges körülmények közötti leletkutatás, terepszemle):

Sok száz világ van aminek többségén nyomokban sem felfedezhető semmilyen ember előtti civilizáció, azonban van néhány kivétel. A régészettel feltárni és analizálni lehet a leleteket, illetve meghatározni korát és eredetét.


Filozófia (Hidegvér)

(lélektan, teológia, teremtés elméletek):

Tisztában van a távoli földről származó vallásokkal és szellemi és meditatív tevékenységekkel. Több gondolati irány miben létét ismeri és átlátja összefüggéseit. Képessé teszi a karaktert, hogy egy távoli kolónia bigott vallási vezetőjével is szót értsen, vagy adott esetben ő maga legyen a csoport lelki vezetője.


Pszichológia (Hidegvér)

(emberismeret, reakciók, esetkezelés):

Az emberi lélek és motivációk ismerete, mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten. Pszichológia segítségével nem csak, hogy kifürkészhetővé vállnak az embertársak motivációi illetve hazugságai, de gyógyítani lehet az elmebetegségeket és a harctéri pszichózisokat is.

 

Mentális egyensúly

Feszült

Célszám

6-os

Stresszes

8-as

Túlpörgött

10-es

Harctéri pszichózis

13-as

 

 

 


Természettudományok:

Xenobiológia (Iq)

(biológia, egyedfejlődés ismeret, növényzet és életforma ismeret):

Minden, ami él annak van egy struktúrája és egy folyamata, ahogy kifejlődött a xenobiológia alkalmassá teszi a karaktert, hogy ismerje a világ szerves létezőinek összetételét és működési elveit. Az alien világa azonban túlnyúlik a föld és annak adottságain ezért ez alá a képzettség alá tartozik például a Xenomorfok ismerete és kutatása is. Ezzel a képzettséggel lehet szaporítani és keresztezni is a különböző fajokat.


 

Botanika (Iq)

(extraterikus, botanikus házak kezelése, növényfejlesztés):

Nővény tant rejt magában és egyben alkalmas a termesztés és növesztésre is. Minden olyan „kísérleti” vagy valós folyamat ismerete és alkalmazása, ami az élő szervezetek növekedését, igényeit szolgálja. Vonatkozik földi és idegen típusú bolygók ismeretére, és fejlesztésére.


Kutatás (Iq)

(felfedezés, elméleti matematika, gén manipuláció):

Bármilyen tudományos területen folytatott nem ismeretanyagokban való járatosságra vonatkozó képzés, hanem tudományos kutatási módszerek ismerete és azok alkalmazása. Csak olyan terülteken alkalmazható, amikben járatos a karakter (pl. Gyógyszertan, Kémia stb.).


 

Geológia (Iq)

(aszteroida ismeret, földtan, kőzetismeret, anyagtan):

Nagyon értesz a kövekhez, megfelelőfelszereléssel meg tudod határozni, hogy mi van a föld, netán egy aszteroida belsejében. Az érceket is kivállóan ismered, tudod mi micsoda. A képesség ismerete segítséget nyújthat, az ismeretlen bólygó felszínén való eligazodáshoz, akár robbantáshoz, akár bányászathoz, talán még a túléléshez is.


 

Csillagászat (Iq)

(csillagalakzatok ismerete, felderítendő területek bejelölése):

A bolygók és napok elhelyezkedésének pontos ismerete. Tisztában van a képzettség ismerője, hogy a különböző napok körül milyen bolygók, holdak, aszteroidák, gázóriások helyezkednek el. Ismeri az űrben található rejtekhelyeket.


 

Fizika (Iq)

(alkalmazott fizika, elméleti fizika, mérnöki fizika):

Fizika alá tartozik a fúzió, az atomenergia, a lézertechnológia ismerete. Tisztában vagy az E-űr sajátosságaival. Ez a képesség szinte elengedhetetlen, a mérnöki tudomány, amivel atmoszféra processzor szereléséhez vagy a komolyabb fegyverek, mint a lézer, vagy plazma ágyúk mellé. Az Alien világában az átlagos szerelőknek is megtanítják a fizikai alapismereteket. (Ajánlott minden mérnöknek, szerelőnek felvenni 1-2 szinten.)


 

Vegyészet (Iq)

(kémia, anyagok felépítése, savak semlegesítése, anyag előállítás):

Minden, ami az anyagok összetételével kapcsolatos ismeret.


 

Medikai tudományok:

Gyógyszertan (Iq)

(serkentő szerek, harci drogok, fájdalomcsillapítók, mérgek előállítása, gén manipulatív gyógyszerek fejlesztése és előállítása, kábítószerek előállítása és ismerete):

Milyen típusú medikai eszközök léteznek, milyen alkalmazásuk van. Tisztában van a harci és egyéb drogok hatásával és tudja azt kezelni. Mérgekkel szembeni ellenszerek készítésére, új hatásos oltóanyagok fejlesztésére alkalmas.


 

Elsősegély (Ügyesség)

(sebek ellátása, fájdalomcsillapítás, eszméletre térítés, alvókapszulák kezelése):

Harctéri vagy más könnyebben kezelhető sérülések ellátása. A képzettség alkalmatlan ugyan komolyabb orvosi beavatkozások végrehajtására, de újra élesztésre és kritikus sérültek stabilizálását lehet vele végezni. Minden sérülési szintnek külön nehézsége van, amit ha megdob az orvos, akkor a sérülés szintje előtti sebesülésbe kerül a paciens és az ahhoz tartozó maximum sebpont érték -1-be kerül. Minden sérülés ellátására szükséges valamilyen orvosi felszerelés, különben csak felületesen lehet ellátást adni. Ezen felül az űrhajókon lévő alvókapszulák ismeretét és beállításának tudását is magába foglalja.

Pl.: Joe a tökös (3-3-as erő, fizikum) belekukkolt egy gránátba és az a gyomrán robbant, Sebesült állapotba került 32 sebponttal. Sancsez doki dob rá egy sikeres Elsősegély Ügyesség próbát, így Joenak visszatömik a belét és Könnyen Sérült állapotba kerül 26 sebponttal.  

 

Amennyiben Kritikusban lévő személyt lát el és megdobja a célszámot akkor csak a Kritikus sebpont érték +1-re tudja javítani a sérült állapotát.

Pl.: Joe a tököst (3-3-as erő, fizikum) újabb találat éri és megint  belekukol egy gránátba, aminek hatására a meglévő 26 sebpontját megfejeli és hatalmas mákkal életben marad 48. Sancsez doki lelkesen ismét dob rá egy sikeres Elsősegély Ügyesség próbát, így Joenak újra visszatömik a belét és Kritikusban maradva 43 sebponttal.  

 

Amennyiben valakit elsősegéllyel sikeresen Újraélesztenek akkor a Kritikus értékének tetejére kerül, vagyis pont nem halott, de stabilan.

 

Sebesülés mértéke

Horzsolt

Célszám

6-os

Könnyen Sérült

8-as

Sebesült

10-es

Kritikus

13-as

Újraélesztés

16-os


Orvostudomány (Iq) (Fejlesztett)

(műtét, implantáció, hosszú távú kezelés, gyógyszerek ismerete és használata, medikus eszközök ismerete):

Ezzel a fejlesztett képzettséggel a karakter alkalmassá válik arra, hogy a szimpla sebek bekötözésén túl alkalmasint komolyabb műtéteket és beavatkozásokat végezzen el. Ennek köszönhetően felgyógyítva a betegeket. A szabályok megegyeznek az elsősegélynél leírtakkal azzal a különbséggel, hogy az Orvostudomány + Intelligencia dobáshoz hozzá adódik az Elsősegély érték is (ha van). Ezen felül Orvostudomány képzettséggel lehet gyógyítani Kritikus sérülést a többihez hasonló módon (Minden sérülési szintnek külön nehézsége van, amit ha megdob az orvos, akkor a sérülés szintje előtti sebesülésbe kerül a paciens és az ahhoz tartozó maximum sebpont érték -1-be kerül.), de ehhez természetesen műtőre van szüksége. Valamint beültetéseket, több órás daganat eltávolító műtéteket és bármilyen plasztikai beavatkozást végre lehet hajtani.

(Automatikusan ad Gyógyszertanra és Elsősegélyre ad 1-et)

 

Sebesülés mértéke

Horzsolt

Célszám

6-os

Könnyen Sérült

8-as

Sebesült

10-es

Kritikus

13-as

Újraélesztés

16-os

Műtét mértéke

Apróbb

Célszám

6-os

Átlagos

8-as

Bonyolúlt

10-es

Kockázatos

13-as

Életveszélyes

16-os

 

 


Különleges tudomány:

Pszichonika (Hidegvér) (Fejlesztet)

(mentát képességek):

Ezt a képzettséget csak a Mentát típusú karakterek tudják felvenni!

Azon kevesek képessége akik, egyszerre áldottak és átkozottak. A képzettség megmutatja, hogy mennyire, erős a Mentát pszichonikus ereje. Mennyire erősek az alkalmazások, amiket ismer, és használni tud. A felsorolt Mentát képességeknek saját szintjei vannak 1-től 7-ig és minnél komolyabb egy képesség, annál magasabb a szintje. A pszichonika azt mutatja, hogy milyen szintű képességeket képes használni az adott mentát. Minden felvett szint automatikusan biztosít lehetőséget, hogy egy legfeljebb akkora, mint a pszichonika szintje, vagy kisebb erejű képességet felvegyen. Minden újabb képesség felvétele már külön fejlődéspontba kerül (ennek értéke a Fejlődés pontok fejezetben található).